WEBBOARD

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
>
เมนูเพิ่มเติม
สั่งสติกเกอร์ Camry Club หากมีปัญหาการล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน โปรดอีเมลถึง camryclub.com@gmail.com
   
ดู: 880|ตอบกลับ: 29

รับวางแผนการเงินรอบด้าน รับจัดสัมมนา สำหรับองค์กรเอกชน และภาครัฐ โดยผู้เชี่ยวชาญการเง...

[คัดลอกลิงก์]

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 13/3/2021 22:17:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
รับวางแผนการเงินรอบด้าน รับจัดสัมมนา สำหรับองค์กรเอกชนและภาครัฐ

ด้วยความร่วมมือของ 2 บริษัท คือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือ จัดโครงการ Wealth & Security เคล็ดลับ การสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง

ด้วยการ วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการเงินที่จะจัดสัมมนามี 6 แผน

1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก

กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

---------
รับจัดสัมมนา,ปรึกษาการเงิน,การลงทุนในกองทุนรวม,วางแผนการเงิน,ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน,สัมมนาการเงิน,สัมนาแผนการเงิน,สัมมนาแผนการลงทุน,รับจัดสัมมนาการใช้จ่าย,รับจัดสัมนาจัดการภาษี,สัมนาจัดการความเสี่ยง,แผนการเกษียณ,สัมมนาการจัดการมรดก
174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 14/3/2021 20:17:01 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการเงินที่จะจัดสัมมนามี 6 แผน

1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก

กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

---------
รับจัดสัมมนา,ปรึกษาการเงิน,การลงทุนในกองทุนรวม,วางแผนการเงิน,ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน,สัมมนาการเงิน,สัมนาแผนการเงิน,สัมมนาแผนการลงทุน,รับจัดสัมมนาการใช้จ่าย,รับจัดสัมนาจัดการภาษี,สัมนาจัดการความเสี่ยง,แผนการเกษียณ,สัมมนาการจัดการมรดก

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 15/3/2021 17:59:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 16/3/2021 18:32:56 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 17/3/2021 15:13:10 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 18/3/2021 16:12:00 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 19/3/2021 15:49:25 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 20/3/2021 15:15:43 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 21/3/2021 16:30:25 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

174

กระทู้

0

เพื่อน

3หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1708 ชั่วโมง
ล่าสุด
15/4/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12846
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 22/3/2021 15:01:32 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|WAP|Camry Club Thailand 2003-2019 -:- 16 Years Anniversary

GMT+7, 15/4/2021 15:32 , Processed in 0.123178 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน